Zrębki

Zrębki – pozyskiwanie i wykorzystanie

Zrębki drzewne to ekologiczny, atrakcyjny ekonomicznie, opał biomasowy wytwarzany z odpadów drzewnych i celowych upraw energetycznych. W procesie rozdrabniania osiągają rozmiar kilku cm.

Surowcami do produkcji zrębków są przede wszystkim odpady z przemysłu tartacznego i leśnego. Ich jakość i wartość opałowa zależna jest od pochodzenia i sposobu składowania surowca.

Zrębki są odpowiednim paliwem dla średnich i dużych systemów ciepłowniczych.

Po rozdrobnieniu w procesie produkcji odpady drzewne stają się standardowym biopaliwem – opałem. Zgodnie z Polskimi Normami, zrębki opałowe powinny mieć wymiary poniżej 50 mm. Zrębki uzyskiwane za pomocą tradycyjnych rębarek mają najczęściej rozmiary 10-25 mm, co mieści się w najbardziej pożądanym zakresie rozdrobnienia paliwa dla różnych typów pieców kotłowych.

Poza zrębkami w podobny sposób wykorzystywane są trociny w postaci sypkiej oraz w formie sprasowanej, niewielkich cylindrycznych brykietów tzw. pelletów (pelet, pelety).

Mają zastosowanie również w ogrodnictwie. Wykorzystuje się je do ozdabiania terenów zieleni, ogrodów, skwerów i rabat kwiatowych. Zabezpieczają przed chwastami. Zapobiegają przesuszaniu gleby i zapewniają jej właściwe napowietrzenie. Chronią glebę przed niską lub wysoką temperaturą i jej wahaniami. Posiadają neutralny odczyn pH.