Trociny

Trociny to drobny odpad podczas obróbki drewna powstajacy prawie na każdym jego etapie, począwszy od ścinania drzew w lesie, a kończąc na wysoko zaawansowanej technologii obróbki drewna.

Mogą być spalane w piecach jako:

  • Opałpaliwo sypkie stosowane cyklicznie. Trocinami wypełnia się cały piec, tzw. trociniak. Proces spalania może trwać nawet kilkadziesiąt godzin, po czym należy wygasić palenisko i proces powtórzyć od początku.
  • Opałpaliwo sypkie stosowane ciągle. Trociny dostarczane są poprzez zautomatyzowany podajnik w sposób ciągły do paleniska. Prędkość podawania jest kontrolowana, co umożliwia sterowanie ilością produkowanej energii cieplnej.
  • Pellet lub brykiety. Wysuszone trociny są brykietowane za pomocą brykieciarek bez udziału lepiszcza, a następnie używane jako opał podobnie do węgla kamiennego.