Słoma

Słoma jako biopaliwo i ściółka

Pozyskanie i wykorzystanie słomy.

Słoma to uboczny produkt powstały po omłóceniu roślin uprawnych o wysokich, takich jak wszystkie zboża, kukurydza, gryka czy rzepak. Specjalistyczne maszyny kostkują (lub rolują w bele) słomę, co ułatwia jej zbiór z pola i znacząco obniża koszty jej transportu. Uzyskana w ten sposób słoma wykorzystywana jest głównie jako biopaliwo, ściółka dla zwierząt hodowlanych, dodatek do paszy dla niektórych zwierząt hodowlanych lub jako cenny nawóz.

Przechowywanie słomy:

Przechowywanie słomy luzem (kostki lub baloty), w naszych realiach, najczęściej odbywa się w stogach pod gołym niebem. Słoma jest wówczas wystawiona na zmienne warunki atmosferyczne, a co za tym idzie podatna na zarażenie kulturami pleśni i grzybów. Może to uniemożliwić jej wykorzystanie jako ściółki lub jako dodatku do paszy. Zwiększona wilgotność obniża również wartość opałową słomy. Przechowywanie słomy w stogach niesie także ryzyko wystąpienia samozapłonu. Korzystniej jest przechowywać słomę w postaci zbrykietowanej lub granulowanej. Taka forma wymaga jednak ochrony słomianych brykietów przed opadami i wilgocią, co jednak pozwala utrzymać pożądaną czystość i wilgotność produktu.

 

Słoma jako biopaliwo.

Szacuje się, że w Polsce po każdym sezonie uprawnym pozostaje około 9 do 12 mln ton nadwyżki słomy, która nie jest wykorzystywana w hodowli zwierząt. Ta ilość słomy jest możliwa do zagospodarowania w energetyce jako cennej wydajne biopaliwo, co jest równoważne z około 6 do 7 mln ton węgla kamiennego. Do spalania nadaje się każdy rodzaj słomy zbożowej, gryczanej, kukurydzianej lub rzepakowej.

Słoma z różnych roślin uprawnych może w znaczny sposób różnić się pewnymi właściwościami takimi jak: wilgotność, czy jej struktura. Również parametry opałowe słomy zależą od jej rodzaju (zbożowa, rzepakowa, kukurydziana, itp.) oraz od tego czy jest to słoma wilgotna czy sucha. Można przyjąć, że średnia wartość opałowa od 1,6 do 1,8 tony suchej słomy odpowiada wartości opałowej 1 tony węgla kamiennego (średniej jakości). Słoma używana jako biopaliwo powinna być brykietowana lub granulowana, co pozwala na homogenizację struktury opału (czyli ujednolicenie) oraz na podwyższenie wartości opałowej biopaliwa. Zbrykietowanie (lub pelletyzacja) słomy ułatwia jej transport i magazynowanie oraz usuwa ryzyko samozapłonu przy długotrwałym przechowywaniu.

Słoma – parametry opałowe:

 • wartość opałowa suchej luźnej słomy od 13 do 14 MJ/kg,
 • wartość opałowa brykietowanej (lub granulowanej) słomy od 14 do 16 MJ/kg,
 • akceptowana wilgotność słomy wacha się od 10% do 20%,
 • maksymalna wilgotność słomy brykietowanej <10%,
 • zawartość popiołu 3%-4% suchej masy,
 • powstały popiół jest bardzo dobrym nawozem mineralnym.

 

Słoma jako ściółka hodowlana.

Tradycyjna słoma przechowywana zwyczajowo najczęściej w stogach pod gołym niebem, jest ściółką o niskiej wartości użytkowej ze względu na często występujące w niej mankamenty takie jak: zbyt dużą wilgotność, porażenie pleśniami lub grzybami oraz możliwe znaczne zapylenie. Dodatkowo zwykła słoma ma niewielką zdolność absorpcji wilgoci. Przed użyciem wymaga pocięcia (zsieczkowania) aby ułatwić jej równomierne rozłożenie.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie słomy granulowanej czyli pelletu ze słomy. Słoma w takiej formie znacząco zwiększa swoje właściwości do absorpcji wilgoci, ponieważ w procesie jej granulacji zostają rozgniecione jej zwarte włókna w strukturze wewnętrznej. Poza tym sam proces produkcji likwiduje jej zapylenie, a występująca w nim wysoka temperatura usuwa istniejące porażenie grzybami, pleśniami i bakteriami. Pelet ze słomy stosuje się jako ściółkę w hodowli koni i trzody i bydła, a rozkruszony pelet ze słomy jest stosowany jako ściółka w hodowli drobiu.

Korzyści ścielenia granulatem ze słomy:

Granulat wymaga przechowywania w suchych i zamkniętych pomieszczeniach, dzięki czemu zachowuje niska wilgotność i czystość. Jest wygodniejszy i efektywniejszy w użyciu niż tradycyjna słoma.

 • dużo wyższa zdolność wchłaniania wody niż zwykłej słomy,
 • dużo niższa wilgotność niż słomy pochodzącej ze stogów,
 • brak zapylenia (nie alergizuje zwierząt),
 • dużo mniejsze możliwe porażenie biologiczne (grzyby, bakterie) granulatu niż słomy,
 • łatwy i wygodny w użyciu dzięki sposobowi pakowania.

 

Pellety z biomasy w naszej ofercie.