Biomasa i ekologia

Pellet z biomasy – bezpieczna i czysta energia.

Biomasa jest to wszelka materia organiczna ulegająca biodegeneracji. Pellet z biomasy powstaje z odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; pozostałości po produkcji rolnej,odpady z leśnictwa czy przemysłu drzewnego.

Jednym z największych źródeł pozyskiwania energii odnawialnej jest biomasa.

Pellet z biomasy powstaje z czynników organicznych takich jak liście

Wzrastająca świadomość ekologiczna i ciągłe dążenie do optymalnego wykorzystania zasobów naszej planety spowodowały, że w ostatnich latach coraz częściej słyszymy takie terminy jak: „globalne ocieplenie”, „efekt cieplarniany”, „energia odnawialna”, czy „handel emisjami CO²”.

Nie zostaje wycięte ani jedno drzewo specjalnie do produkcji pelletu z biomasy.

Rządy wielu krajów, politycy, międzynarodowe organizacje a co za tym idzie media coraz więcej czasu poświęcają problemom taniego i bezpiecznego pozyskiwania energii.

Tradycyjne zasoby naturalne (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel) kurczą się w szybkim tempie a sytuacja geopolityczna wpływa na niestabilność ich cen. Przekłada się to bezpośrednio na coraz wyższe koszty uzyskiwania energii. W dodatku podczas spalania węgla, ropy czy gazu emitowane są duże ilości Co2, związków siarki, azotu.

Światowi eksperci twierdzą, że paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa i gaz ziemny będą w dalszym ciągu systematycznie drożeć.

Naturalną alternatywą dla surowców kopalnych są więc odnawialne źródła energii takie jak biomasa, wiatr, energia wodna, słoneczna czy geotermalna. Energia uzyskana z tych źródeł jest tańsza i nie wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne, a proces jej produkcji jest w pełni bezpieczny.

Wszystko to stanowi naturalne źródło pozyskiwania energii. Wykorzystywanie pelletu z biomasy jako paliwa staje się we współczesnym świecie coraz bardziej powszechne. Pellet jako najwyższa forma przetworzonych odpadów drzewnych jest potencjalnie największym źródłem energii w sektorze energetyki odnawialnej.

W Polsce o szybkim rozwoju rynku pelletu można mówić już od trzech lat. Wydaje się, że zostanie utrwalona nazwa handlowa – pellet bądź pelet, pelety. Analogicznie do brykiet, brykiety.

W wyniku wdrożenia i upowszechnienia stosowania biomasy jako opał, m.in. pellet, zrębki, trociny, zostaną osiągnięte bardzo znaczące korzyści ekologiczne; Ograniczenie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłów i związków organicznych.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje nas do uzyskania przynajmniej 7,5% (obecnie 1,5% ) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, do końca 2010 roku . Udział ten w następnych latach będzie bardzo mocno wzrastać. Odnawialne źródła energii (OZE), w tym z biomasy, pomagają w rozwoju gospodarki, tworzą nowe miejsca pracy, zdecydowanie zwiększają czystość środowiska naturalnego.