Biomasa i ekologia

Biomasa – bezpieczna i czysta energia.

Biomasa jest to wszelka materia organiczna ulegająca biodegeneracji. Odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; pozostałości po produkcji rolnej,odpady z leśnictwa czy przemysłu drzewnego.

Jednym z największych źródeł pozyskiwania energii odnawialnej jest biomasa.

biomasa powstaje z czynników organicznych takich jak liście

Wzrastająca świadomość ekologiczna i ciągłe dążenie do optymalnego wykorzystania zasobów naszej planety spowodowały, że w ostatnich latach coraz częściej słyszymy takie terminy jak: „globalne ocieplenie”, „efekt cieplarniany”, „energia odnawialna”, czy „handel emisjami CO²”.

Nie zostaje wycięte ani jedno drzewo specjalnie do produkcji pelletu.

Rządy wielu krajów, politycy, międzynarodowe organizacje a co za tym idzie media coraz więcej czasu poświęcają problemom taniego i bezpiecznego pozyskiwania energii.

Tradycyjne zasoby naturalne ( ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel ) kurczą się w szybkim tempie a sytuacja geopolityczna wpływa na niestabilność ich cen, co przekłada się bezpośrednio na coraz wyższe koszty uzyskiwania energii. W dodatku podczas spalania węgla, ropy czy gazu emitowane są duże ilości Co2, związków siarki, azotu.

Światowi eksperci twierdzą, że paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa i gaz ziemny będą w dalszym ciągu systematycznie drożeć.

Naturalną alternatywą dla surowców kopalnych są więc odnawialne źródła energii takie jak biomasa, wiatr, energia wodna, słoneczna czy geotermalna. Energia uzyskana z tych źródeł jest tańsza, nie wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne, a proces jej produkcji jest w pełni bezpieczny.

Wszystko to stanowi naturalne źródło pozyskiwania energii. Wykorzystywanie biomasy jako paliwa staje się we współczesnym świecie coraz bardziej powszechne. Pellet jako najwyższa forma przetworzonych odpadów drzewnych jest potencjalnie największym źródłem energii w sektorze energetyki odnawialnej.

W Polsce o szybkim rozwoju rynku pelletu można mówić już od trzech lat. Wydaje się, że zostanie utrwalona nazwa handlowa – pellet bądź pelet, pelety. Analogicznie do brykiet, brykiety.

W wyniku wdrożenia i upowszechnienia stosowania biomasy jako opał, m.in. pellet, zrębki, trociny, zostaną osiągnięte bardzo znaczące korzyści ekologiczne; Ograniczenie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłów i związków organicznych.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje nas do uzyskania przynajmniej 7,5% (obecnie 1,5% ) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, do końca 2010 roku . Udział ten w następnych latach będzie bardzo mocno wzrastać. Odnawialne źródła energii (OZE), w tym z biomasy, pomagają w rozwoju gospodarki, tworzą nowe miejsca pracy, zdecydowanie zwiększają czystość środowiska naturalnego.